Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       30. Aikuiskoulutus

Talousarvioesitys 2015

30. AikuiskoulutusPDF-versio

21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 350 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu ICT-alan rakennemuutoksen vauhdittamiseksi ja äkillisen rakennemuutoksen haittavaikutusten minimoimiseksi käynnistettävien täydennyskoulutusohjelmien rahoittamisesta.


2015 III lisätalousarvio 1 350 000
2015 talousarvio 6 890 000
2014 tilinpäätös 7 010 000
2013 tilinpäätös 4 010 000

31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että valtionosuuteen oikeuttavia laskennallisia opiskelijatyövuosia on enintään 16 320.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu ammatillisen lisäkoulutuksen lisäämisestä 120 opiskelijatyövuodella äkillisen rakennemuutoksen vaikutusten lieventämiseksi ja työllistyvyyden edistämiseksi.


2015 III lisätalousarvio 1 000 000
2015 talousarvio 133 006 000
2014 tilinpäätös 136 198 614
2013 tilinpäätös 141 852 810