Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       20. Ammatillinen koulutus
       30. Aikuiskoulutus
            21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen
            31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2015

30. AikuiskoulutusPDF-versio

21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 350 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu ICT-alan rakennemuutoksen vauhdittamiseksi ja äkillisen rakennemuutoksen haittavaikutusten minimoimiseksi käynnistettävien täydennyskoulutusohjelmien rahoittamisesta.


2015 III lisätalousarvio1 350 000
2015 talousarvio6 890 000
2014 tilinpäätös7 010 000
2013 tilinpäätös4 010 000

31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että valtionosuuteen oikeuttavia laskennallisia opiskelijatyövuosia on enintään 16 320.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu ammatillisen lisäkoulutuksen lisäämisestä 120 opiskelijatyövuodella äkillisen rakennemuutoksen vaikutusten lieventämiseksi ja työllistyvyyden edistämiseksi.


2015 III lisätalousarvio1 000 000
2015 talousarvio133 006 000
2014 tilinpäätös136 198 614
2013 tilinpäätös141 852 810