Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       05. Valtiokonttori
       40. Tullilaitos

Talousarvioesitys 2015

73. Talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 11 970 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionhallintoa palvelevien talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon prosessien ja järjestelmien kehittämiseen ja hankintaan sekä henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon palvelukeskusten kehittämishankkeiden rahoittamiseen. Määrärahaa saa käyttää enintään 20 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin. Lisäksi määrärahasta saa rahoittaa vuoden 2007 toiseen lisätalousarvioon sisältyvää tilausvaltuutta.

Vuoden 2005 toisessa lisätalousarviossa momentille budjetoidusta 12 000 000 euron kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 9 500 000 euroa.

Selvitysosa:Vuoden 2005 toisessa lisätalousarviossa momentille myönnettiin 12 000 000 euroa. Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmähankinnan ennakoitua pidemmän valmistelutarpeen johdosta käyttämättä jäävä siirtomääräraha 9 500 000 euroa voidaan peruuttaa. Määrärahan peruuttaminen on huomioitu momentin 12.39.04 tulokertymässä.

Lisämäärärahalla on tarkoitus rahoittaa talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän hankintaa myönnetyn valtuuden puitteissa sekä palvelukeskusten yhteisiä kehittämishankkeita, joilla estetään päällekkäisten yleiskustannusten syntyminen palvelukeskuksiin.


2007 III lisätalousarvio 11 970 000
2007 II lisätalousarvio
2005 tilinpäätös 12 000 000