Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

80. Taide ja kulttuuriPDF-versio

01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 70 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve johtuu uuden valtionavustusjärjestelmän aiheuttaman lisätyövoiman määräaikaisesta palkkaamisesta.


2015 I lisätalousarvio 70 000
2015 talousarvio 4 382 000
2014 III lisätalousarvio 90 000
2014 talousarvio 4 511 000
2013 tilinpäätös 4 908 000

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Museovirasto saa tehdä kokoelma- ja konservointikeskuksen tilojen vuokraamista koskevan sopimuksen siten, että siitä aiheutuva vuokramenojen kasvu vuositasolla on enintään 2 200 000 euroa vuodesta 2015 lukien.

Selvitysosa:Valtuus korvaa vuoden 2014 ensimmäisessä lisätalousarviossa annetun valtuuden kokoelma- ja konservointikeskuksen tilojen vuokraamisesta.


2015 I lisätalousarvio 100 000
2015 talousarvio 19 422 000
2014 III lisätalousarvio 250 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio 19 543 000
2013 tilinpäätös 24 513 000