Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2015

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentilta vähennetään 2 800 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

    Alkuperäinen käyttösuunnitelma Lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
         
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 860 000 -800 000 60 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 275 000 -168 000 107 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 500 000 -1 436 000 2 064 000
04. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 8 438 000 -4 500 000 3 938 000
06. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 94 000 - 94 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 5 674 000 - 5 674 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 13 000 000 - 13 000 000
09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 170 000 +135 000 305 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 240 000 - 240 000
13. Atalanta-operaation menot 250 000 - 250 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 14 000 000 -7 091 000 6 909 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 210 000 - 210 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 140 000 - 140 000
18. Suomalainen osasto Välimerellä - +1 546 000 1 546 000
19. Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot (EUFOR RCA) - +3 900 000 3 900 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallinta-operaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 13 215 000 +5 614 000 18 829 000
Yhteensä 60 066 000 -2 800 000 57 266 000

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 24.10.20 käytettäväksi Afganistanin ja Libanonin kriisinhallintaoperaatioiden tarkentuneisiin palkkausmenoihin.

Suomi osallistuu yhteensä noin 28 sotilaan vahvuudella Syyrian kemiallisten aseiden tuhoamisoperaatioihin Välimerellä ja 25 sotilaan vahvuudella EU:n kriisinhallintaoperaatioon Keski-Afrikan tasavallassa. Tämän johdosta momentille lisätään uudet käyttösuunnitelmakohdat 18. Suomalainen osasto Välimerellä, jonka menoihin varataan 1 546 000 euroa sekä 19. Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot (EUFOR RCA), jonka menoihin varataan 3 900 000 euroa. Käyttösuunnitelmakohtaan 09. lisätään henkilömäärän lisäyksestä johtuen 135 000 euroa. Siirto momentille 24.10.20, em. käyttösuunnitelmakohtien lisätarpeet sekä siirto käyttösuunnitelmakohtaan 20. katetaan käyttösuunnitelmakohdista 01., 02., 03., 04. ja 15. tehtävillä siirroilla.


2014 I lisätalousarvio -2 800 000
2014 talousarvio 60 066 000
2013 tilinpäätös 61 478 000
2012 tilinpäätös 52 692 000