Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Anslagen
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag

Talousarvioesitys 2015

Inkomstposterna

I tilläggsbudgeten föreslås att den ordinarie inkomstposten höjs med ett nettobelopp på sammanlagt 1,5 miljoner euro.

Kalkylen för skatter och inkomster av skattenatur sänks med 42 miljoner euro. Intäktskalkylen för överlåtelseskatten höjs med 33 miljoner euro och intäktskalkylen för skatten på vissa försäkringspremier med 12 miljoner euro. Utgående från de förhandsuppgifter som erhållits då beskattningen för 2003 färdigställts sänks intäktskalkylen för inkomst- och förmögenhetsskatten med 100 miljoner euro.

Kalkylen för inkomster av blandad natur höjs med ett nettobelopp av ca 38 miljoner euro. Kalkylen för nettoinkomster av försäljning av aktier höjs med 54 miljoner euro. De övriga inkomsterna inom finansministeriets förvaltningsområde beräknas öka med 55 miljoner euro till följd av Kapiteeli Oy:s amortering på sitt kapitallån. Då kalkylen för pensionsutgifterna sänks minskar detta överföringen från statens pensionsfond till budgeten med ca 19 miljoner euro.