Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN (HE 134/2016 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       01. (29.01 ja 30, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
       10. (29.10 ja 30, osa) Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
            01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot
            20. (29.10.20 ja 29.30.21, osa) Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot
            30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin
            31. (29.30.30) Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin
       20. (29.20 ja 30, osa) Ammatillinen koulutus
       40. (29.40 ja 30, osa) Korkeakouluopetus ja tutkimus
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

31. (29.30.30) Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 146 070 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 146 325 000 euroon nähden on 255 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 315 000 euroa kilpailukykysopimuksesta aiheutuneiden lomarahojen vähennysten laskentaperusteiden muutoksen vaikutuksesta valtionosuuksiin ja lisäyksenä 60 000 euroa kustannustason muutoksen tarkentumisesta.


2017 talousarvio146 070 000
2016 talousarvio157 920 000
2015 tilinpäätös156 212 380