Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Opetusministeriö
       05. Kirkollisasiat
       07. Opetushallitus
       70. Opintotuki
       88. Tiede
       90. Taide ja kulttuuri
            50. Eräät avustukset
            70. Kaluston hankinta
       98. Liikuntatoimi
       99. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2015

33. Valtionosuus ja -avustus kuntien kulttuuritoimintaan(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 6 650 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain (728/1992) mukaista toimintaa varten. Valtionosuuden perusteena käytettävä yksikköhinta on 4,2 euroa asukasta kohden.

Kuntien kulttuuritoimintaan myönnettävästä määrärahasta saa käyttää enintään 106 000 euroa rahoituslain 42 §:n mukaisen valtionavustuksen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoitukseen sisältyy 15 269 000 euroa kuntien asukaskohtaisesti määräytyvänä osuutena toiminnan kustannuksista.


2005 talousarvio 6 650 000
2004 talousarvio 6 633 000
2003 tilinpäätös 6 721 358