Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 1 072 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten myöntämiseen:

1) kulttuuri-instituuttien tukemiseen

2) rauhantyön edistämiseen

3) Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry:n menoihin

4) eräiden kansalaisjärjestöjen toimintaan

5) Luotsikirjaston toimintaan.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Lontoon instituutin tilakustannuksiin 276 000
Luotsikirjaston toimintaan 12 000
Rauhantyön edistämiseen 540 000
Eräiden kansalaisjärjestöjen toimintaan 102 000
Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry 52 000
Ihmisoikeusliiton toiminnan tukeminen 90 000
Yhteensä 1 072 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aiemmin lästimaksuilla rahoitetun Luotsikirjaston toiminta-avustus (siirto momentilta 31.30.(50)) 12
Säästöpäätös -100
Yhteensä -88

2015 talousarvio 1 072 000
2014 talousarvio 1 160 000
2013 tilinpäätös 14 420 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Ihmisoikeusliitto. Ihmisoikeusliiton toiminta-avustus on talousarvioesityksen arvion mukaan 90 000 euroa vuonna 2015. Ihmisoikeusliitto on ainoa Suomen ihmisoikeustilanteeseen kokonaisvaltaisesti keskittyvä järjestö, joka toimii aktiivisesti ihmisoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä ja kansallisissa prosesseissa. Toimiakseen järjestö tarvitsee vakaan perusrahoituksen, jonka lisäksi se voi toimia erilaisissa projekteissa yms. hankerahoituksen avulla. Tällä hetkellä sen rahoitus koostuu monesta eri lähteestä.

Valiokunta lisää momentille 50 000 euroa Ihmisoikeusliiton toiminnan tukemiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 1 122 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten myöntämiseen:

1) kulttuuri-instituuttien tukemiseen

2) rauhantyön edistämiseen

3) Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry:n menoihin

4) eräiden kansalaisjärjestöjen toimintaan

5) Luotsikirjaston toimintaan.