Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2010 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 62/2010 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       10. Liikenneverkko
            20. Perusväylänpito

Talousarvioesitys 2015

20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v)

Valtuus

Liikennevirasto oikeutetaan solmimaan sopimuksia hankkeiden Seinäjoki—Oulu -rataosan perusparantaminen, Tampere—Orivesi -rataosan perusparantaminen ja Kotolahden sataman ratapihan kunnostaminen enintään 40 milj. euron kokonaiskustannusten arvonlisäverottomasta määrästä edellyttäen, että VR-Yhtymä Oy vastaa kustannuksista. Hankkeiden toteuttamiseksi Liikennevirasto saa solmia VR-Yhtymä Oy:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan VR-Yhtymä Oy rahoittaa valtiolle kuuluvien ratatöiden kustannukset ilman valtion takaisinmaksuvelvollisuutta.

Selvitysosa: Päätösosa lisätään vuoden 2010 kolmannen lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan neljänneksi kappaleeksi.

Seinäjoki—Oulu -rataosan peruskorjaus käsittää pääosin routivan sepelikerroksen uusimisen ja puhdistamisen aloittaminen välillä Ylivieska—Oulu. Tampere—Orivesi -rataosan peruskorjaus muodostuu samoin routivan sepelikerroksen puhdistamisesta. Kotolahden sataman ratapihalle rakennetaan viisi ratapiharaidetta.


2010 III lisätalousarvio6 609 000
2010 talousarvio894 243 000
2009 tilinpäätös992 652 000
2008 tilinpäätös969 544 000