Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 314 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tietopalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv 424 410 410
Varmennepalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv 337 338 338
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % 100 100 100
Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl 11,6 11 11
Väestötietojärjestelmän suorakäytön
käytettävyys, %
99,86 99,95 99,95
Varmennejärjestelmien käytettävyys, % 100 99,95 99,95
Muuttoilmoitus internetissä, % 64 65 66
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet, virasto yhteensä 120,5 118 115
Sairauspoissaolot, pv/htv 10,2 9 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,41 3,40 3,45

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 30 804 24 016 24 414
Bruttotulot 15 004 14 200 16 100
Nettomenot 15 800 9 816 8 314
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 327    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 346    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 1 059 1 100 1 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 577 1 200 1 200
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -517 -100 -100
Kustannusvastaavuus, % 67 92 92
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 7 857 7 500 7 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 3 545 3 900 3 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 4 312 3 600 3 600
Kustannusvastaavuus, % 222 192 192

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Varmennepalvelu)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 6 721 6 580 6 680
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 955 6 580 6 680
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -233 - -
Kustannusvastaavuus, % 97 100 100
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 1 041 1 100 1 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 142 1 100 1 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -101 - -
Kustannusvastaavuus, % 91 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Isyyslain uudistaminen 100
Käypä-hanke (siirto momentilta 28.01.21) 900
Muuttopuhelinpalvelun siirto maistraateilta (siirto momentilta 28.40.02) 200
Varmennepalvelun rahoittaminen käyttöönottovaiheessa, v. 2014 rahoitus -2 040
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -91
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) 250
Palkkaliukumasäästö -4
Palkkausten tarkistukset 9
Toimintamenojen lisäsäästö -98
Toimintamenojen tuottavuussäästö -41
Vuokramenojen indeksikorotus 4
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -11
Tasomuutos -680
Yhteensä -1 502

2015 talousarvio 8 314 000
2014 I lisätalousarvio 200 000
2014 talousarvio 9 816 000
2013 tilinpäätös 9 819 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 314 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 170 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu eduskunnan hyväksymän avioliittolain muuttamisen (EK 41/2014 vp) vuoksi väestötietojärjestelmään tehtävistä muutoksista.


2015 I lisätalousarvio 170 000
2015 talousarvio 8 314 000
2014 III lisätalousarvio 500 000
2014 I lisätalousarvio 200 000
2014 talousarvio 9 816 000
2013 tilinpäätös 9 819 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 170 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentilta vähennetään 500 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarviossa tehdyn 500 000 euron siirron palauttamisesta momentille 28.40.02.

Vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarviossa siirto tehtiin Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluiden uuden toimintamallin käyttöönottohankkeen viivästymisen aiheuttamien lisäkustannusten kattamiseksi. Tuolloin tehdyssä esityksessä todettiin myös, että siirto on kertaluonteinen ja tullaan myöhemmin palauttamaan momentille 28.40.02.


2015 IV lisätalousarvio -500 000
2015 I lisätalousarvio 170 000
2015 talousarvio 8 314 000
2014 tilinpäätös 10 516 000
2013 tilinpäätös 9 819 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentilta vähennetään 500 000 euroa.