Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

74. Arbeten vid öppna anstalter(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 400 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av en minskning av den överstora beläggningen på slutna anstalter och tryggande av en ändamålsenlig arbetsstyrka vid icke slutförda arbetsprojekt.


2002 tilläggsb. 400 000
2002 budget 5 000 000
2001 bokslut 420 470
2000 bokslut 17 972 731