Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

(21.) Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alkoholielinkeinorekisterin uusiminen (siirto momentille 33.02.05) -100
Siirto momentille 33.03.63 -82
Tuottavuusohjelmaan liittyvien vähennysten palautus (siirto momentille 33.02.05) -108
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -1 406
Sektoritutkimussäästö (HO) -1 500
Tasomuutos 2 126
Yhteensä -1 070

2014 talousarvio 1 070 000
2013 tilinpäätös 1 000