Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
              (43.) Maakunnan kehittämisraha
              62. Maaseudun kehittäminen
              64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

(43.) Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa: Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertaluonteisen erän poistuminen-500
Säästöpäätös-5 566
Yhteensä-6 066

2014 talousarvio6 066 000
2013 tilinpäätös11 866 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Maakunnan kehittämisraha on vähentynyt vuosittain. Vuonna 2011 määräraha oli suuruudeltaan yli 32 milj. euroa. Vuonna 2012 se oli vielä noin 15 milj. euroa ja vuonna 2014 enää noin 6 milj. euroa. Nyt momentti ehdotetaan kokonaan poistettavaksi talousarviosta.

Valiokunta on vuosien 2013 ja 2014 talousarvioesityksiä koskeneissa mietinnöissään (VaVM 39/2012 vp ja VaVM 34/2013 vp) pitänyt maakunnan kehittämisrahaa ketteränä ja joustavana keinona käynnistää aluekehityksen kannalta tärkeitä selvityksiä ja hankkeita, jotka ovat edistäneet maakuntien omista lähtökohdista esiin nousseita kehittämistarpeita. Pienelläkin siemenrahoituksella on voitu saada liikkeelle vipuvaikutuksiltaan merkittäviä työllisyyttä, yrittäjyyttä ja elinkeinoelämää tukevia hankkeita. Parhaimmillaan rahoituspäätöksiä on tehty viikon sisällä hakemuksen saapumisesta.

Tämän kaltaista nopeaa ja tehokasta rahoitusinstrumenttia on tärkeää harkita myös jatkossa, etenkin äkillisen rakennemuutoksen alueilla.