Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Opetusministeriö
       88. Tiede
       90. Taide ja kulttuuri
       98. Liikuntatoimi
       99. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2015

53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 2 150 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtion laitosten tutkimusinfrastruktuurihankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lisämäärärahasta on tarkoitus käyttää 1 400 000 euroa Funet-tietoverkon uusimiseen ja 750 000 euroa Turun yliopiston tutkimuslaitteiston hankintaan.


2006 lisätalousarvio 2 150 000
2006 talousarvio 75 739 000
2005 tilinpäätös 75 733 149
2004 tilinpäätös 75 732 300