Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Liikenneverkko
              51. Luotsauksen hintatuki
         50. Tutkimus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

(50.) Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta. Lästimaksujen perintä lopetetaan ja lästimaksuista annettu laki (189/1936) kumotaan budjettilakina.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 26.20.01 -241
Siirto momentille 29.01.51 -48
Siirto momentille 29.80.50 -12
Siirto momentille 32.40.51 -499
Yhteensä -800

2014 I lisätalousarvio 151 000
2014 talousarvio 800 000
2013 tilinpäätös 970 000