Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
              20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot
              31. Palkkaturvamaksujen palautukset
              50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot
              99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 70 000 000 euroa.

Selvitysosa: Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osalta tulot kertyvät ohjelmakauden 2007—2013 alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta toteuttavien Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen toimenpideohjelmien EU-tuen maksuista vuoden 2015 osuutena.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta tulot kertyvät Manner-Suomen ESR-ohjelman 2007—2013 toteuttamiseen myönnettävän EU-tuen maksuista vuoden 2015 osuutena.

Ohjelmakauden 2014—2020 tulot kertyvät investointi, kasvu ja työpaikka -tavoitetta toteuttavan Kestävää kasvua ja työtä 2014—2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ennakkomaksuista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
Ohjelmakausi 2007—2013 
EAKR8 000 000
ESR2 000 000
EAKR ja ESR yhteensä10 000 000
  
Ohjelmakausi 2014—2020 
EAKR35 000 000
ESR25 000 000
EAKR ja ESR yhteensä60 000 000
  
Kaikki yhteensä70 000 000

2015 talousarvio70 000 000
2014 talousarvio247 000 000
2013 tilinpäätös290 524 290

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 114 000 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 44 000 000 euroa talousarvioesityksen 70 000 000 euroon nähden aiheutuu ohjelmakausien 2007—2013 ja 2014—2020 tuloarvioiden tarkentumisesta. Tuloista 72 000 000 euroa arvioidaan koostuvan ohjelmakauden 2007—2013 ohjelmista ja 42 000 000 euroa ohjelmakauden 2014—2020 ohjelmista.

Talousarvioesitykseen nähden momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio114 000 000
2014 talousarvio247 000 000
2013 tilinpäätös290 524 290

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 114 000 000 euroa.