Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 70 000 000 euroa.

Selvitysosa:Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osalta tulot kertyvät ohjelmakauden 2007—2013 alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta toteuttavien Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen toimenpideohjelmien EU-tuen maksuista vuoden 2015 osuutena.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta tulot kertyvät Manner-Suomen ESR-ohjelman 2007—2013 toteuttamiseen myönnettävän EU-tuen maksuista vuoden 2015 osuutena.

Ohjelmakauden 2014—2020 tulot kertyvät investointi, kasvu ja työpaikka -tavoitetta toteuttavan Kestävää kasvua ja työtä 2014—2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ennakkomaksuista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Ohjelmakausi 2007—2013  
EAKR 8 000 000
ESR 2 000 000
EAKR ja ESR yhteensä 10 000 000
   
Ohjelmakausi 2014—2020  
EAKR 35 000 000
ESR 25 000 000
EAKR ja ESR yhteensä 60 000 000
   
Kaikki yhteensä 70 000 000

2015 talousarvio 70 000 000
2014 talousarvio 247 000 000
2013 tilinpäätös 290 524 290

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 114 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 44 000 000 euroa talousarvioesityksen 70 000 000 euroon nähden aiheutuu ohjelmakausien 2007—2013 ja 2014—2020 tuloarvioiden tarkentumisesta. Tuloista 72 000 000 euroa arvioidaan koostuvan ohjelmakauden 2007—2013 ohjelmista ja 42 000 000 euroa ohjelmakauden 2014—2020 ohjelmista.

Talousarvioesitykseen nähden momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio 114 000 000
2014 talousarvio 247 000 000
2013 tilinpäätös 290 524 290

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 114 000 000 euroa.