Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
         01. Korkotulot
         03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot
         04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta
         05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
              01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutuksetPDF-versio

01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 345 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) mukaisesti voitontuloutuksina vuoden 2014 tuloksien perusteella.

Voitontuloutukseksi arvioidaan 345 milj. euroa, josta Metsähallituksen osuus on noin 135 milj. euroa.

Liikelaitosten voiton tuloutus (milj. euroa)

  
Senaatti-kiinteistöt210
Metsähallitus135
Yhteensä345

2015 talousarvio345 000 000
2014 I lisätalousarvio50 000 000
2014 talousarvio220 000 000
2013 tilinpäätös240 000 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 330 000 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 15 000 000 euroa talousarvioesityksen 345 000 000 euroon nähden aiheutuu Metsähallituksen tuloutustavoitteen tarkistamisesta.


2015 talousarvio330 000 000
2014 I lisätalousarvio50 000 000
2014 talousarvio220 000 000
2013 tilinpäätös240 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 330 000 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 160 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vuoden 2015 talousarvion Senaatti-kiinteistöjen tuloutusarviota nostetaan 210 milj. eurosta 370 milj. euroon. Lisäys on mahdollista Senaatti-kiinteistöjen myytyä omistajahallinnassaan olleita yliopistokiinteistöyhtiöiden osakkeita.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2014 tuloksen perusteella tuloutetaan vuonna 2015 150 milj. euroa aiemmin arvioidun 210 milj. euron sijaan.

Lisäksi Senaatti-kiinteistöt on allekirjoittanut kauppakirjat Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n osakekannan myynnistä ja eduskunta on kesäkuussa hyväksynyt myynnin. Osakkeiden kauppahinta tuli suoritetuksi elokuussa 2015. Kauppahinta on yhteensä noin 217 milj. euroa, mikä tuloutetaan siitä saatujen korkotuottojen kanssa valtion talousarvioon.


2015 IV lisätalousarvio160 000 000
2015 talousarvio330 000 000
2014 tilinpäätös270 000 000
2013 tilinpäätös240 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 160 000 000 euroa.