Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

01. Valtionvelan korkoPDF-versio

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 729 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Euromääräinen velka oli 31.12.2013 89 758 milj. euroa ja sen keskimääräinen nimelliskorko 1,9 %. Vuonna 2015 otettaville lainoille on käytetty laskentaoletuksena 0,4 % lyhyttä korkoa alle 3 vuoden korkojaksoille ja 1,6 % pitkää korkoa yli 3 vuoden korkojaksoille.

Bruttomääräisistä menoista vähennettäviä tuloja ovat valtionlainoista saatavat korkotulot sekä valtionlainojen koronmaksua suojaavista johdannaisista kertyvät tulot.

Määrärahan arvioitu käyttö (milj. euroa)

   
Tuotto-obligaatiolainat 1
Sarjaobligaatiolainat 1 674
Muut obligaatiolainat 16
Muut joukkovelkakirjalainat 1
Velkasitoumuslainat 15
Velkakirjalainat ja muut lainat 22
Yhteensä 1 729

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Korkoennusteen muutos -53 000
Korkomenoarvion tarkentuminen 57 000
Korkotasoennusteen muutos -50 000
Yhteensä -46 000

2015 talousarvio 1 729 000 000
2014 talousarvio 1 775 000 000
2013 tilinpäätös 1 721 864 843

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 729 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 9/2015 vp (17.6.2015)

Momentilta vähennetään 173 000 000 euroa.

Selvitysosa:Korkomenoarviota on tarkistettu toteutuneiden korkomenojen, toteutuneen lainanoton sekä toteutuneen korkotasokehityksen mukaisesti. Alenemaan on vaikuttanut euroalueen korkotasojen lasku. Korkomenojen arvioinnissa on laskentaoletuksena käytetty laskentahetken markkinakorkotasoja, 0,2 prosentin lyhyttä korkoa kolmen vuoden korkojaksoille ja 0,9 prosentin pitkää korkoa kymmenen vuoden korkojaksoille.


2015 II lisätalousarvio -173 000 000
2015 talousarvio 1 729 000 000
2014 tilinpäätös 1 696 226 643
2013 tilinpäätös 1 721 864 843

 

Eduskunnan kirjelmä EK 4/2015 vp (30.6.2015)

Momentilta vähennetään 173 000 000 euroa.