Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

10. Maaseudun kehittäminenPDF-versio

54. Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 76 000 euroa.

Selvitysosa:Totopeleistä valtion osuutena kertyvistä varoista on vuonna 2005 myönnetty hevostalouden edistämiseen osoitettua valtionavustusta mm. Suomen Ratsastajainliitolle 105 500 euroa käytettäväksi mm. tulospalvelujärjestelmän kehittämiseen ja hankintoihin sekä kilpailukaluston kunnossapitoon. Ratsastajainliiton tulospalvelujärjestelmän kehittämiseen valitsema yritys ei kuitenkaan kyennyt valmistelemaan sovittua järjestelmää ja sopimus purettiin vuoden 2006 alussa. Valtionapupäätöksen ehtojen mukaisesti Ratsastajainliitto on palauttanut järjestelmän kehittämistä varten myönnetyn avustuksen, yhteensä 76 036 euroa, tammikuussa 2006. Palautus on otettu huomioon momentin 12.30.99 tulokertymässä. Ratsastajainliitto on aloittanut tulospalvelujärjestelmän kehittämistyön uuden yrityksen kanssa ja tavoitteena on, että uusi järjestelmä olisi valmis otettavaksi käyttöön kilpailukaudella 2007. Järjestelmän kehittämiseksi palautettu määräraha ehdotetaan myönnetäväksi uudelleen Ratsastajainliitolle.


2006 lisätalousarvio 76 000
2006 talousarvio 7 532 000
2005 tilinpäätös 7 809 610
2004 tilinpäätös 6 921 603

61. Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osallistuminen maaseudun kehittämiseen(arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2006 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 25 119 000 eurolla ja siten, että Kainuun hallintokokeilusta annetun lain mukaisesti momentin myöntämisvaltuudesta 1 526 000 euroa kohdistuu Kainuun maakuntaan.

Selvitysosa:Vuoden 2006 talousarviossa myöntämisvaltuus on 23 051 000 euroa. Myöntämisvaltuutta lisätään 2 703 000 eurolla vuosina 2000—2005 tavoite 1 -ohjelmien ja Leader+-yhteisöaloiteohjelman hankkeisiin sidotuista varoista vapautuneen myöntämisvaltuuden uudelleen budjetoimiseksi. Viitaten momentin 30.40.62 perusteluihin myöntämisvaltuutta vähennetään 635 000 eurolla vuoden 2006 talousarviossa olevan valtuuden siirtämiseksi tältä osin kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) rahoitusosuutena käytettäväksi Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelmassa. Vastaava muutos on tehty momentilla 30.40.62.

Momentin myöntämisvaltuus kasvaa muutosten johdosta 2 068 000 eurolla.

Vuoden 2006 talousarviossa Kainuun maakuntaan osoitettu osuus myöntämisvaltuudesta on 1 334 000 euroa, johon esitetään lisäystä 192 000 euroa.

Myöntämisvaltuuden lisäysten jakautuminen ohjelmittain, milj. euroa
Ohjelma Talousarvio Lisätalousarvio Yhteensä
       
Alueellinen maaseudun kehittämisohjelma (EMOTR-T) - - -
Tavoite 1, Itä-Suomi 9,728 0,775 10,503
— josta Kainuu 1,334 0,192 1,526
Tavoite 1, Pohjois-Suomi 5,015 0,918 5,933
Leader+-yhteisöaloiteohjelma (EMOTR-O) 8,308 0,375 8,683
Yhteensä 23,051 2,068 25,119

Myöntämisvaltuuden muutoksesta arvioidaan aiheutuvan maksatuksia 620 000 euroa vuonna 2006, 828 000 euroa vuonna 2007 ja 620 000 euroa vuonna 2008.

Vastaavat muutokset valtion rahoitusosuutta koskevassa myöntämisvaltuudessa on tehty momentilla 30.10.62.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2006 lisätalousarvio
2006 talousarvio 70 862 000
2005 tilinpäätös 52 884 371
2004 tilinpäätös 45 296 009

62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä(arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2006 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 24 390 000 eurolla ja siten, että Kainuun hallintokokeilusta annetun lain mukaisesti momentin myöntämisvaltuudesta 1 083 000 euroa kohdistuu Kainuun maakuntaan.

Selvitysosa:Vuoden 2006 talousarviossa myöntämisvaltuus on 22 405 000 euroa. Myöntämisvaltuutta lisätään 2 518 000 eurolla vuosina 2000—2005 tavoite 1- ja 2 -ohjelmien sekä Leader+- ja Interreg -yhteisöaloiteohjelmien hankkeisiin sidotuista varoista vapautuneen myöntämisvaltuuden uudelleen budjetoimiseksi. Viitaten momentin 30.40.62 perusteluihin myöntämisvaltuutta vähennetään 533 000 eurolla vuoden 2006 talousarviossa olevan valtuuden siirtämiseksi tältä osin kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) valtion rahoitusosuutena käytettäväksi Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelmassa. Vastaava muutos on momentilla 30.40.62.

Momentin myöntämisvaltuus kasvaa muutosten johdosta 1 985 000 eurolla.

Vuoden 2006 talousarviossa Kainuun maakuntaan osoitettu osuus myöntämisvaltuudesta on 959 000 euroa, johon esitetään lisäystä 124 000 euroa.

Myöntämisvaltuuden lisäysten jakautuminen ohjelmittain, milj. euroa
Ohjelma Talousarvio Lisätalousarvio Yhteensä
       
Alueellinen maaseudun kehittämisohjelma (EMOTR-T) - - -
Tavoite 1, Itä-Suomi 8,355 0,641 8,996
— josta Kainuu 0,959 0,124 1,083
Tavoite 1, Pohjois-Suomi 4,276 0,832 5,108
Leader+-yhteisöaloiteohjelma (EMOTR-O) 5,404 0,257 5,661
EMOTR-osarahoitteiset yhteensä 18,035 1,730 19,765
       
Tavoite 1 0,589 0,021 0,610
Tavoite 2 0,511 0,022 0,533
Interreg 0,393 0,212 0,605
EAKR-osarahoitteiset yhteensä 1,493 0,255 1,748
Kansallinen tekninen apu 2,877 - 2,877
Ohjelmien korjaukset - - -
Kaikki yhteensä 22,405 1,985 24,390

Myöntämisvaltuuden muutoksesta arvioidaan aiheutuvan maksatuksia 596 000 euroa vuonna 2006, 793 000 euroa vuonna 2007 ja 596 000 euroa vuonna 2008.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2006 lisätalousarvio
2006 talousarvio 98 834 000
2005 tilinpäätös 76 029 931
2004 tilinpäätös 89 792 000