Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
              50. Rintamalisät
              51. Sotilasvammakorvaukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 20 000 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 2 200 000 euro jämfört med det belopp på 22 200 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en permanent justering av anslagsnivån.


2016 budget 20 000 000
2014 bokslut 43 000 000