Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2005 talousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       01. Ympäristöministeriö
            21. Ympäristöministeriön toimintamenot
       10. Ympäristön suojelu
       20. Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu
       30. Asumisen edistäminen
       40. Alueelliset ympäristökeskukset
       50. Ympäristölupavirastot
       60. Suomen ympäristökeskus
       70. Valtion asuntorahasto
       99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2015

01. YmpäristöministeriöPDF-versio

Selvitysosa: Ympäristöministeriön tavoitteena on ekotehokas yhteiskunta ja hyvinvointia edistävä elinympäristö. Ministeriö toimii kansallisesti ja kansainvälisessä yhteistyössä ympäristövastuullisuuden lisäämiseksi. Ministeriön toiminta on yhteistyöhakuista sekä perustuu osaamiseen ja avoimuuteen.

Ministeriön alustavat toiminnalliset  tulostavoitteet vuonna 2005 ovat:

Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen

Luonnon monimuotoisuuden suojelu ja luonnonvarojen kestävä käyttö

Kestävä yhdyskuntakehitys ja elinympäristön laatu

Hyvän ja kestävän rakentamisen edistäminen

Asumisen edistäminen

Kansainväliset asiat

Henkiset voimavarat

Työajan jakautuminen tulosalueille (htv)

Tulosalue2003
toteutuma
2004
ennakoitu
2005
arvio
    
Ympäristönsuojelu104104104
Alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu828282
Asuminen ja rakentaminen595959
Johto ja viestintä ja sisäinen hallinto747575
Yhteensä319320320

21. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 152 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta ja Pohjoismaiden neuvostolta saatavat tulot.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 50 000 euroa siirtona momentille 35.99.66 kansainvälisiin rahoitusosuuksiin. Määrärahasta on varattu 120 000 euroa Metsähallituksen Suomen lähialueilla tekemää yhteistyötä varten (osa julkisten hallintotehtävien hoitoa).

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)   
 2003
TP
2004
TA
2005
TAE
    
Tulot407150100
— muut tulot407150100
Menot22 33023 28823 252
— henkilöstömenot14 76315 35016 100
— toimitilavuokrat2 0082 0802 180
— palvelujen osto (myös ostot toiselta virastolta)4 5414 7604 000
— muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.)1 0181 098972
    
Toiminnan rahoitus   
— toimintamenomomentille budjetoidut tulot407150100
— toimintamenomomentille budjetoidut menot22 33023 28823 252
— toimintamenorahoitus, netto21 92323 13823 152
    
Momentin käyttö    
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 990  
— myönnetty 22 725  
— käytetty21 923  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 792  

Määrärahasta on tarkoitus käyttää noin 3 000 000 euroa kansainväliseen yhteistyöhön.


2005 talousarvio23 152 000
2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio23 138 000
2003 tilinpäätös22 725 000