Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 10 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 12 §:n mukaisen oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menojen maksamiseen

2) oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen (862/2004) mukaisten palkkioiden ja korvausten maksamiseen

3) yliopistoilta ostopalveluna tehtävän oikeuslääketieteen erikoislääkärikoulutuksen menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasokorotus kustannusten nousun johdosta 600
Yhteensä 600

2015 talousarvio 10 900 000
2014 talousarvio 10 300 000
2013 tilinpäätös 10 458 584

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Momentin määräraha on 10,9 milj. euroa, mutta valiokunnan saaman selvityksen mukaan sen ei arvioida riittävän, koska tiedossa on useita tulevia toiminnan kustannuksia nostavia tekijöitä. Kustannuksia lisäävät mm. alan kehittämistoimet, kuten uusien tilojen käyttöönotto ja uuden teknologian hyödyntäminen. Lisäksi oikeuslääkäripulasta johtuen suuri osa oikeuslääketieteellisistä ruumiinavauksista joudutaan teettämään määrärahasta maksettavina palkkioina.

Valiokunta pitää tärkeänä, että talousarvioon varataan riittävät määrärahat, jotta talousarvio antaa oikean kuvan toiminnan vaatimista resursseista. Myös oikeuslääkäripulaan on kiinnitettävä huomiota koulutuspaikkojen mitoituksessa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 10 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 12 §:n mukaisen oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menojen maksamiseen

2) oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen (862/2004) mukaisten palkkioiden ja korvausten maksamiseen

3) yliopistoilta ostopalveluna tehtävän oikeuslääketieteen erikoislääkärikoulutuksen menojen maksamiseen.