Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Liikenneverkko
              20. Perusväylänpito
              70. Jäänmurtajan hankinta
              78. Eräät väylähankkeet
              79. Elinkaarirahoitushankkeet
         50. Tutkimus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

70. Jäänmurtajan hankinta (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 55 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää uuden jäänmurtajan hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Valtuus

Liikennevirasto oikeutetaan tekemään jäänmurtajan hankkimiseksi vuonna 2013 myönnetyn valtuuden mukaisia sopimuksia siltä osin kuin valtuutta ei ole käytetty.

Selvitysosa:Jäänmurtaja valmistuu toimintakaudelle 2015—2016. Jäänmurtajan hankkimiseksi on vuoden 2013 talousarviossa myönnetty 125 milj. euron valtuus, jota tarkistettiin vuoden 2013 viidennessä lisätalousarviossa 128 milj. euroon. Valtuuden mitoituksessa on otettu huomioon perusjäänmurtajan hankintakustannuksena noin 123 milj. euroa ja öljyntorjuntalaitteiston varustamiskustannuksena noin 5 milj. euroa. Murtajan huolto-, miehitys- ja operointimenot rahoitetaan vuodesta 2016 lähtien momentilta 31.10.20. Öljyntorjuntavalmiudesta aiheutuvat menot rahoitetaan momentilta 35.10.20, jonka lisärahoitustarve on 500 000 euroa aluksen käyttöönotosta lähtien.

Valtuuden käytöstä valtiolle aiheutuu menoja 55,0 milj. euroa v. 2015.

Aikaisempien vuosien valtuuksia arvioidaan uusittavan noin 20 milj. euroa. Valtuuksien uusiminen aiheutuu hankkeen etenemisen mukaan tehtävistä sopimuksista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtuuden tarkistuksesta aiheutuva määrärahatarve 3 000
Tasomuutos 6 000
Yhteensä 9 000

2015 talousarvio 55 000 000
2014 talousarvio 46 000 000
2013 tilinpäätös 27 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Uuden jäänmurtajan hankintaan on myönnetty 128 milj. euron tilausvaltuus, jonka käytöstä arvioidaan aiheutuvan 55 milj. euron menot vuonna 2015. Jäänmurtajan on määrä valmistua toimintakaudelle 2015—2016, ja siitä tulee maailman ensimmäinen nesteytetyllä maakaasulla sekä kevyellä polttoöljyllä toimiva jäänmurtaja.

Liikennevirasto on tilannut jäänmurtajan, mutta hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on 25.11.2014 todennut, että jäänmurtajan omistaminen ei kuulu viraston ydintehtäviin, vaan talvimerenkulun edellytysten turvaaminen jäänmurtopalveluita tilaamalla. Liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa valmistelut jäänmurtajan myymiseksi Arctic Shipping Oy:lle, jonka ydinliiketoimintaa on jäänmurtopalveluiden hoitaminen.

Valiokunta pitää tärkeänä, että ennen aluksen myyntiä selvitetään TEN-tukiin liittyvät kysymykset. Valiokunta muistuttaa, että jäänmurtajan hankintapäätöstä tehtäessä murtajalta edellytettiin myös öljyntorjuntaan liittyvää kapasiteettia. Mikäli uusi murtaja ei ole ympärivuotisesti käytettävissä Suomen merialueen öljyntorjunnassa, on huolehdittava siitä, että vastaava kapasiteetti turvataan muilla keinoin.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 55 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää uuden jäänmurtajan hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Valtuus

Liikennevirasto oikeutetaan tekemään jäänmurtajan hankkimiseksi vuonna 2013 myönnetyn valtuuden mukaisia sopimuksia siltä osin kuin valtuutta ei ole käytetty.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta sekä vuosilta 2013 ja 2014 samaan tarkoitukseen osoitetuista siirtyneistä määrärahoista voidaan maksaa myös ennakkomaksuja. Näiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Jäänmurtajan hankinnasta aiheutuviin menoihin on osoitettu vuosien 2013—2015 talousarvioissa määrärahat. Vuonna 2013 jäänmurtajan hankintaan myönnettiin 27 milj. euroa. Määrärahasta on vielä käyttämättä 25 120 486,17 euroa. Jäänmurtajan hankintasopimuksen mukaan suoritetaan maksueriä aluksen valmistumisasteen mukaan. Maksueriä on jo maksettu. Liikennevirastolta rakentajalle maksettavat menot on kirjattu talousarviotilille 620 kirjaamista odottavat talousarviomenot, koska menot ovat ennakkomaksuja. Talousarviokirjanpidon menoksi tulee kirjata jatkuvasti kaikki jäänmurtajan hankinnasta aiheutuvat menot, mikä edellyttää momentin perustelujen täydennystä.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 IV lisätalousarvio
2015 talousarvio 55 000 000
2014 tilinpäätös 46 000 000
2013 tilinpäätös 27 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta sekä vuosilta 2013 ja 2014 samaan tarkoitukseen osoitetuista siirtyneistä määrärahoista voidaan maksaa myös ennakkomaksuja. Näiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.