Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              55. Valtionapu 4H-toimintaan
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

55. Valtionapu 4H-toimintaan (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 3 820 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (244/2002) mukaisesti 4H-toiminnan tukemiseen.

Selvitysosa:4H-toiminta edistää maaseudun elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta asuinympäristönä tarjoamalla monipuolista harrastus- ja palvelutoimintaa, työllistämällä nuoria sekä tarjoamalla heille mahdollisuuksia yrittäjyyden kokeilemiseen omalla kotiseudulla. Erityisenä haasteena on nuorten kasvava työttömyys, johon 4H-yhdistysten painopisteet (työelämävalmiudet ja työllistäminen sekä nuorten yritykset) osaltaan vastaavat.

4H-järjestö on valtakunnan suurin nuorisojärjestö, jossa on yhteensä 270 valtionavustusta saavaa yhdistystä, joiden toiminta kattaa noin 90 % Suomen kunnista. Jäseniä yhdistyksissä on n. 70 000.

4H-yhdistykset toimivat työnantajina tuhansille nuorille turvaten samalla osaltaan maaseudun palvelutarjontaa. Nuoret perustavat myös omia yrityksiä 4H-toiminnan kautta. Toiminnan keskeisiä teemoja ovat ruoka, metsä, luonto, ympäristö, kotieläimet, kädentaidot sekä kansainvälisyys.

Määrärahan käyttöön liittyvät vuoden 2015 tavoitteet sovitaan tarkemmin tulossopimuksessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (EK) -400
Yhteensä -400

Momentin määräraha on muutettu kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.


2015 talousarvio 3 820 000
2014 talousarvio 4 220 000
2013 tilinpäätös 4 610 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Momentille esitetään 3,82 milj. euron määrärahaa, joka on 400 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2014.

Suomessa on 2 700 4H-kerhoa, joiden jäseninä on noin 60 000 nuorta. 4H-nuorisotyö on kehittänyt määrätietoisesti toimintaansa siten, että se vastaa tämän päivän lasten ja nuorten sekä yhteiskunnan tarpeita. Kerhoissa omaksutaan sosiaalisia ja käytännön taitoja sekä kehitetään työelämätaitoja ja yrittäjyyttä.

Valiokunta toteaa, että 4H-toiminta voi edistää osaltaan myös nuorisotakuun toteutumista mm. matalan kynnyksen työpaikoilla, työpajoilla ja työelämäkoulutuksilla. Valtionavulla on merkittävä vipuvaikutus toimintaan, sen avulla voidaan organisoida laajaa vapaaehtoistyötä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Valtionapu on alle viidennes järjestön rahaliikenteestä.

Valiokunta toteaa, ettei hallitus ole ottanut huomioon eduskunnan tahtoa momentin määrärahatason osalta. Valiokunta lisää momentille 350 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 4 170 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (244/2002) mukaisesti 4H-toiminnan tukemiseen.