Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Tutkimus ja kehittäminen
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 28 539 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtori (siirto momentille 28.01.29) -1 961
Yhteensä -1 961

2015 talousarvio 28 539 000
2014 talousarvio 30 500 000
2013 tilinpäätös 28 900 035

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 27 729 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 810 000 euroa talousarvioesityksen 28 539 000 euroon nähden on siirtoa momentille 23.01.29.


2015 talousarvio 27 729 000
2014 talousarvio 30 500 000
2013 tilinpäätös 28 900 035

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 27 729 000 euroa.