Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 156 345 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaisen valtionosuuden maksamiseen kansalaisopistoille, kansanopistoille, opintokeskuksille ja kesäyliopistoille sekä Snellman-korkeakoulu -nimiselle oppilaitokselle

2) enintään 5 838 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain 14 §:n mukaisiin avustuksiin.

Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt

  enimmäismäärä yksikkö
     
Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin 1 793 625 opetustunti
Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin 255 187 opiskelijaviikko
Valtionosuus opintokeskusten opintokerhotoimintaan 255 000 opintokerhotunti
Valtionosuus opintokeskusten muuhun opintotoimintaan 166 358 opetustunti
Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin 55 747 opetustunti

Kansanopistojen valtionosuuteen oikeuttavista laskennallisista opiskelijaviikoista suunnataan enintään 5 750 opiskelijaviikkoa Lehtimäen opisto -nimiselle kansanopistolle ja enintään 4 400 opiskelijaviikkoa Snellman-korkeakoulu -nimiselle vapaan sivistystyön oppilaitokselle. Tunti- tai opiskelijaviikkokiintiön estämättä määrärahaa saa käyttää oikaisupäätöksistä aiheutuvien valtionosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Valtionosuuksien ja -avustusten arvioitu jakautuminen (euroa)

  Valtionosuus Valtionavustus Yhteensä
       
Kansalaisopistot 85 856 000 3 158 000 89 014 000
Kansanopistot 46 694 000 2 330 000 49 024 000
Opintokeskukset 12 704 000 300 000 13 004 000
Kesäyliopistot 5 253 000 50 000 5 303 000
Yhteensä 150 507 000 5 838 000 156 345 000

Määräraha käytetään vapaan sivistystyön oppilaitosten tehtävään järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Valtionavustusten painotuksena on tukea vapaan sivistystyön rakenteellista kehittämistä, laatua ja vaikuttavuutta sekä koulutuspoliittisesti tärkeiden kohderyhmien koulutusmahdollisuuksia. Nuorisotakuun opintoseteliavustukset suunnataan nuorten maahanmuuttajien opiskelu- ja kielitaitoa parantavaan koulutukseen.

Määrärahan mitoituksessa käytetyt keskimääräiset yksikköhinnat

   
Kansalaisopistot 83,51 euroa/opetustunti
Kansanopistot 299,51 euroa/opiskelijaviikko
Opintokeskukset:  
  opintokerhotoiminta 4 euroa/opintokerhotunti
  opintotoiminta 108,05 euroa/opetustunti
Kesäyliopistot 157,96 euroa/opetustunti

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertamenon poistuminen -200
Kustannustason muutos (+1,1 %) 1 727
Säästöpäätös -10 000
Yhteensä -8 473

2015 talousarvio 156 345 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio 164 818 000
2013 tilinpäätös 164 827 020

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Valtio tukee vapaan sivistystyön oppilaitoksia valtionosuuksin ja valtionavustuksin noin 156 milj. eurolla, joka on 8,5 milj. euroa (5,1 %) kuluvaa vuotta vähemmän. Valtioneuvosto on päättänyt lähes samansuuruisesta leikkauksesta myös vuodelle 2017. Vastaavien kustannussäästöjen mahdollistamiseksi vapaan sivistystyön rakenteet uudistetaan vuosina 2014—2016, uudistuksen tavoitteena on mm. järjestäjäverkon tiivistäminen.

Valiokunta pitää tärkeänä, että vapaan sivistystyön resursseista ja toimintamahdollisuuksista huolehditaan jatkossakin, sillä vapaa sivistystyö on ollut pitkään tärkeä osa ihmisten omaehtoista opiskelua, ja se on täydentänyt hyvin muuta koulutusjärjestelmäämme. Vapaa sivistystyö on myös lisännyt ihmisten henkistä, kulttuurista ja sosiaalista hyvinvointia. Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat myös merkittäviä maahanmuuttajien kotoutumis-, kieli- ja kulttuurikoulutuksen järjestäjiä.

Valiokunta toteaa, että vapaan sivistystyön oppilaitoksilla on tärkeä rooli myös nuorisotakuun toteuttamisessa ja niiden osaamista on jatkossakin perusteltua hyödyntää nuorisotakuukoulutuksen järjestämisessä.

Valiokunta lisää momentille 200 000 euroa opintokeskuksille, jotka tarjoavat monipuolista aikuiskoulutusta koko Suomessa ja joilla on tärkeä tehtävä myös kansalaisyhteiskunnan vahvistamisessa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 156 545 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaisen valtionosuuden maksamiseen kansalaisopistoille, kansanopistoille, opintokeskuksille ja kesäyliopistoille sekä Snellman-korkeakoulu -nimiselle oppilaitokselle

2) enintään 6 038 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain 14 §:n mukaisiin avustuksiin.

Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt

  enimmäismäärä yksikkö
     
Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin 1 793 625 opetustunti
Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin 255 187 opiskelijaviikko
Valtionosuus opintokeskusten opintokerhotoimintaan 255 000 opintokerhotunti
Valtionosuus opintokeskusten muuhun opintotoimintaan 166 358 opetustunti
Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin 55 747 opetustunti

Kansanopistojen valtionosuuteen oikeuttavista laskennallisista opiskelijaviikoista suunnataan enintään 5 750 opiskelijaviikkoa Lehtimäen opisto -nimiselle kansanopistolle ja enintään 4 400 opiskelijaviikkoa Snellman-korkeakoulu -nimiselle vapaan sivistystyön oppilaitokselle. Tunti- tai opiskelijaviikkokiintiön estämättä määrärahaa saa käyttää oikaisupäätöksistä aiheutuvien valtionosuuksien maksamiseen.