Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Kansanedustajat
       10. Eduskunnan kanslia

Talousarvioesitys 2015

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 185 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arvonlisäveromenojen muutos johtuen hankinnoista, jotka kohdistuvat kertaluonteisiin laitteisiin sekä tietojärjestelmiin 17
Yhteensä 17

2015 talousarvio 185 000
2014 talousarvio 168 000
2013 tilinpäätös 181 147