Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
              01. Tilastokeskuksen toimintamenot
              02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot
              03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 044 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Asiakastyytyväisyys paranee 3,5 
Julkaisujen lukumäärä   
— kansainväliset artikkelit ja artikkelikokoelmat, kpl222223
— VATT:n omien julkaisusarjojen julkaisut, kpl454545
— muut julkaisut, kpl383939
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Kokonaisuustuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona) 11
Julkaisutoiminnan tuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona) 11
VATT:n osuus yhteistutkimuksen kustannuksista, %505050
    
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet, htv535857
Sairauspoissaolot, pv/htv4,877
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,53,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot5 3815 4715 324
Bruttotulot1 1061 2801 280
Nettomenot4 2754 1914 044
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta1 815  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle1 762  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Finanssipolitiikan arviointineuvoston menot (siirto momentilta 23.01.22)100
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-55
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50)-7
Palkkaliukumasäästö-9
Palkkausten tarkistukset21
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54)-62
Toimintamenojen lisäsäästö -48
Toimintamenojen tuottavuussäästö-21
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22)-35
Vuokramenojen indeksikorotus5
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-6
Tasomuutos-30
Yhteensä-147

2015 talousarvio4 044 000
2014 talousarvio4 191 000
2013 tilinpäätös4 222 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 044 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen yhteydessä toimivan talouspolitiikan arviointineuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan tarpeista.


2015 I lisätalousarvio100 000
2015 talousarvio4 044 000
2014 talousarvio4 191 000
2013 tilinpäätös4 222 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.