Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Inkomstposter
              10. Tullens inkomster
              25. Inkomster av metallmynt
              52. Försäkringsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Talousarvioesitys 2015

92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medelPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 52 000 000 euro.

Förklaring:Enligt det beslut av Europeiska unionens råd (2007/436/EG) som gäller egna medel får medlemsstaterna, då de för EU redovisar de tullar, jordbruksavgifter och sockeravgifter som de tar ut för unionens räkning, från de inkomster som influtit dra av 25 % för att täcka de uppbördskostnader som föranleds dem.

Enligt det samförstånd som Europeiska rådet nådde om budgetramen den 8 februari 2013 sänks medlemsstaternas uppbördsprovision till 20 procent. Beslutet kräver ännu en ändring av beslutet om egna medel, som inte väntas träda i kraft under 2014.


2014 budget 52 000 000
2013 budget 55 000 000
2012 bokslut 46 598 501