Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              50. Eräät avustukset
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha)PDF-versio

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 248 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten myöntämiseen meripelastustoimintaan.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Momentin määrärahasta 241 000 euroa on siirtoa momentilta 26.20.01 ja 7 000 euroa on siirtoa momentilta 32.40.51.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Suomen meripelastusseura 236 000
Ålands Sjöräddningssällskap 12 000
Yhteensä 248 000

2015 talousarvio 248 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 248 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten myöntämiseen meripelastustoimintaan.