Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
              50. Eräät valtionavut
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 79 455 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon 22 776 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon 10 231 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille 26 445 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille 2 428 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW) 395 000
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut 3 380 000
OECD:n jäsenmaksu 2 521 000
WTO:n jäsenmaksu 927 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin 3 785 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista 573 000
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC) 1 080 000
Muut jäsenmaksut 4 914 000
Yhteensä 79 455 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut -150
Kertaluonteinen säästö -1 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin -50
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille -469
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle 68
Maksuosuus Pohjoismaisen ministerineuvoston talousarvioon -1 816
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille -1 614
Maksuosuus YK:n talousarvioon -949
Muut jäsenmaksut -106
OECD:n jäsenmaksu 84
Siirto momentille 24.01.01 -1 000
WTO:n jäsenmaksu -43
Ydinkieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista -7
Yhteensä -7 052

2015 talousarvio 79 455 000
2014 talousarvio 86 507 000
2013 tilinpäätös 90 051 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 79 455 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentilta vähennetään 5 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu siirtyvien määrärahojen kertaluonteisesta leikkauksesta.


2015 I lisätalousarvio -5 000 000
2015 talousarvio 79 455 000
2014 talousarvio 86 507 000
2013 tilinpäätös 90 051 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentilta vähennetään 5 000 000 euroa.