Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Hallinto
            50. Eräät avustukset
       10. Poliisitoimi
       20. Rajavartiolaitos
       40. Maahanmuutto

Talousarvioesitys 2015

01. HallintoPDF-versio

01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 76 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 24.01.01 Suomen EU:n pysyvään edustustoon perustettavan maahanmuuton erityisasiantuntijan menoihin.


2016 III lisätalousarvio -76 000
2016 II lisätalousarvio -134 000
2016 talousarvio 14 857 000
2015 tilinpäätös 16 218 000
2014 tilinpäätös 21 774 000

29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 40 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu mm. turvapaikanhakijoiden arvonlisäverollisten vastaanottopalveluiden menojen merkittävästä kasvusta, Rajavartiolaitoksen maksamista yhteisöarvonlisäveromenoista sekä poliisin suurivolyymisiin toimintoihin ja hankkeisiin liittyvistä arvonlisäveromenoista.


2016 III lisätalousarvio 40 000 000
2016 II lisätalousarvio 11 981 000
2016 talousarvio 63 019 000
2015 tilinpäätös 80 393 632
2014 tilinpäätös 69 715 872

50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös poliisin todistajansuojeluohjelmaan sisältyvän sopeutumisavustuksen maksamiseen.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille lisätään käyttösuunnitelma seuraavasti:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Suomen meripelastusseura 204 000
Ålands Sjöräddningssällskap 11 000
Todistajansuojeluohjelman mukainen sopeutumisavustus 10 000
Yhteensä 225 000

Momentin määräraha muutetaan kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 26.10.01 todistajansuojeluohjelman mukaisen sopeutumisavustuksen maksamiseen.


2016 III lisätalousarvio 10 000
2016 talousarvio 215 000
2015 tilinpäätös 248 000