Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN TREDJE TILLÄGGSBUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2014 (RP 207/2014 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2014

Anslag