Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2014
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2014

II tilläggsbudgetproposition för 2014PDF-versio

 euro
ANSLAG
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 454 000
10. Beskattningen och tullväsendet2 500 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 500 000
80. Överföringar till landskapet Åland-1 046 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag-1 046 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE15 000 000
10. Allmänbildande utbildning15 000 000
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag), tillägg15 000 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE20 100 000
10. Utvecklande av landsbygden20 000 000
44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år)20 000 000
50. Vattenhushållning100 000
20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år), tillägg100 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE48 500 000
10. Trafiknätet48 500 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg500 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg48 000 000
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster0
46. Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)0
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE9 800 000
20. Närings- och innovationspolitik6 300 000
41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år), tillägg6 300 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik3 500 000
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg500 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), tillägg3 000 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE0
20. Samhällen, byggande och boende0
60. Överföring till statens bostadsfond0
Anslagens totalbelopp 94 854 000