Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2014

II tilläggsbudgetproposition för 2014PDF-versio

  euro
ANSLAG
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 454 000
10. Beskattningen och tullväsendet 2 500 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 500 000
80. Överföringar till landskapet Åland -1 046 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag -1 046 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 15 000 000
10. Allmänbildande utbildning 15 000 000
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag), tillägg 15 000 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 20 100 000
10. Utvecklande av landsbygden 20 000 000
44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år) 20 000 000
50. Vattenhushållning 100 000
20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år), tillägg 100 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 48 500 000
10. Trafiknätet 48 500 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg 500 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg 48 000 000
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster 0
46. Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år) 0
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 9 800 000
20. Närings- och innovationspolitik 6 300 000
41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år), tillägg 6 300 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 3 500 000
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg 500 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 000 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 0
20. Samhällen, byggande och boende 0
60. Överföring till statens bostadsfond 0
Anslagens totalbelopp 94 854 000