Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2014

Osasto 15

LAINATPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2012—2014

    v. 2012
tilinpäätös
1000 €
v. 2013
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2014
esitys
1000 €
 
Muutos 2013—2014
    1000 € %
 
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 422 913 251 500 401 652 150 152 60
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 110 106 72 500 78 000 5 500 8
04. Muiden lainojen lyhennykset 312 807 179 000 323 652 144 652 81
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 4 703 308 7 502 974 6 580 961 -922 013 -12
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 4 703 308 7 502 974 6 580 961 -922 013 -12
Yhteensä 5 126 221 7 754 474 6 982 613 -771 861 -10