Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       90. Kuntien tukeminen
            41. Energiaverotuki

Talousarvioesitys 2014

91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminenPDF-versio

Selvitysosa:Työllisyyttä ja elinkeinoelämää tuetaan energiaverotuella.

Yleisillä energiaverotuilla edistetään ammattimaisen toiminnan ja energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukykyä sekä uusiutuvien energialähteiden kilpailukykyä ja käyttöä. Maa- ja puutarhatalouden energiaverotuella tuetaan maatalouden tulonmuodostusta.

41. Energiaverotuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 299 020 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valmisteverojärjestelmän kautta maksettavaan

1) maatalouden tukeen

2) alusliikenteen tukeen

3) sähkön tuotannon tukiin

4) energiaintensiivisten yritysten veronpalautukseen

5) verottomasta käytöstä johtuviin palautuksiin.

Selvitysosa:Määräraha perustuu seuraaviin säädöksiin:

1) maatalouden tuki: laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta (603/2006)

2) alusliikenteen tuki: laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994 9 § 4 kohta)

3) sähkön tuotannon tuet: laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996 8 §)

4) energiaintensiivisten yritysten veronpalautus: laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1168/2002 8 a §)

5) verottomasta käytöstä johtuvat palautukset: laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994 9 § 2, 3, 5, 6 kohdat), laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996 12 § 1 mom. ja 21 § 1 mom.).

Sähkön tuotannon tukien maksaminen siirtyi pois Tullilta 1.1.2011 alkaen mutta jälkitarkastuksista aiheutuvia korjauksia voidaan joutua maksamaan vuoteen 2014 saakka.

Energiaintensiivisten yritysten veronpalautusta kasvatettiin 120 milj. eurolla vuoden 2012 alusta alkaen.

Maataloudelle maksettavaa tukea muutetaan vuonna 2014 ympäristöohjaavammaksi siten, ettei sille palauteta enää hiilidioksidiveron osuutta. Budjettitalouteen muutos vaikuttaa vuonna 2015.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
1. Maatalouden tuki 50 000 000
2. Alusliikenteen tuki 4 000 000
3. Sähkön tuotannon tuet 20 000
4. Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus 200 000 000
5. Verottomasta käytöstä johtuvat palautukset 45 000 000
Yhteensä 299 020 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Menoarvion päivitys v. 2014 tasoon -5 030
Yhteensä -5 030

2014 talousarvio 299 020 000
2013 talousarvio 304 050 000
2012 tilinpäätös 144 577 008