Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2014

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 33 705 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen tähtäävien tietohallintohankkeiden, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) hallinnonalojen keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää sellaisten hallinnon tuottavuutta lisäävien hankkeiden rahoittamiseen, joista valtiovarainministeriö on tehnyt asianomaisen ministeriön kanssa tuottavuuden lisäämistä ja tuottavuushyötyjen toteuttamista koskevan yhteistoimintasopimuksen. Ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa käytössä olevien tietojärjestelmien uudistamisella ja toimintojen automatisoinnilla voidaan saavuttaa tuottavuuden lisääntymistä, edistää sähköiseen asiointiin siirtymistä ja korvata vanhentuneita järjestelmiä. Määrärahaa voidaan myös käyttää tuottavuutta lisäävien keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämistyöhön ja valtionhallinnon yhteiseen käyttöön tulevien tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Tietojärjestelmähankkeet 28 705 000
Muut tuottavuushankkeet 5 000 000
Yhteensä 33 705 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakastietojärjestelmähanke (ATJ) (siirto momentille 25.40.01) -1 670
Maaseutuviraston sähköinen hallinto (siirto momentille 30.01.03) -700
Maaseutuviraston sähköinen hallinto (vuoden 2013 talousarvion siirron palautus momentilta 30.01.03) 1 300
Poliisin lupahallinnon sähköisen asioinnin kehittäminen (siirto momentille 26.10.01) -875
Poliisin lupahallinnon sähköisen asioinnin kehittäminen (vuoden 2013 talousarvion siirron palautus momentilta 26.10.01) 875
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (AIPA) (siirto momentille 25.10.03) -8 500
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (vuoden 2013 talousarvion siirron palautus momentilta 25.10.03) 6 400
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistus (siirto momentille 28.10.01) -26 800
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistus (vuoden 2013 talousarvion siirron palautus momentilta 28.10.01) 25 400
Vesihuollon tiedonhankintahanke (siirto momentille 30.50.20) -250
Vesihuollon tiedonhankintahanke (vuoden 2013 talousarvion siirron palautus momentilta 30.50.20) 700
Viranomaisten kenttäjohtamisjärjestelmä (siirto momentille 26.10.21) -7 000
Viranomaisten kenttäjohtamisjärjestelmä (vuoden 2013 talousarvion siirron palautus momentilta 26.10.21) 1 000
Yritystietopalvelurajapinta viranomaiskäyttöön (siirto momentille 28.10.01) -500
Yritystietopalvelurajapinta viranomaiskäyttöön (vuoden 2013 talousarvion siirron palautus momentilta 28.10.01) 500
Tasomuutos 2 000
Yhteensä -8 120

2014 talousarvio 33 705 000
2013 talousarvio 41 825 000
2012 tilinpäätös 69 420 000