Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2014

12. Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 12 328 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää taloudelliseen kannusteeseen oikeuttavasta työntekijöiden osaamisen kehittämisestä annetussa laissa tarkoitetun koulutuskorvauksen maksamiseen valtionhallinnon virastoille ja laitoksille.

Selvitysosa:Määrärahasta voidaan maksaa valtionhallinnon virastoille ja laitoksille korvausta niiden järjestämästä koulutuksesta henkilöstölleen. Koulutuksen järjestäminen ja siihen liittyvä taloudellinen kannuste liittyvät työmarkkinoiden raamisopimuksen sekä työmarkkinakeskusjärjestöjen kesken sovitun osaamisen kehittämisen toimintamallin toteutukseen.

Määräraha on budjetoitu keskitetysti tälle momentille. Koulutusrahan budjetointi on aiemmin toteutettu hajautetusti, minkä vuoksi nyt ehdotetaan koulutuslisäysten poistamista toimintamenomomenteilta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen 12 328
Yhteensä 12 328

2014 talousarvio 12 328 000