Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2014

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 219 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakastyytyväisyys paranee   3,5  
Julkaisujen lukumäärä      
— kansainväliset julkaisut, kpl 23 25 27
— VATT:n omien julkaisusarjojen julkaisut, kpl 23 25 27
— muut kotimaiset julkaisut, kpl 42 46 51
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Kokonaisuustuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona)   1 1
Julkaisutoiminnan tuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona)   1 1
VATT:n osuus yhteistutkimuksen kustannuksista, % 40,7 50 50
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet, htv 55 58 58
Sairauspoissaolot, pv/htv 9 7,5 7
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,3   3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 5 215 5 413 5 449
Bruttotulot 1 026 1 180 1 230
Nettomenot 4 189 4 233 4 219
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 797    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 815    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -13
Palkkausten tarkistukset 15
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -11
Tasomuutos -5
Yhteensä -14

2014 talousarvio 4 219 000
2013 talousarvio 4 233 000
2012 tilinpäätös 4 207 000