Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2014

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 18 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ulkovartiolaivan hankintaan sekä hankinnan hallinto-, matka- ja suunnittelukuluihin

2) Rajavartiolaitoksen AB/B 412 helikopterien uusimiseen

3) AS 332 Super Puma meripelastushelikopterin modifikaatioon ja G-huoltoon

4) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin.

Tilausvaltuuksista aiheutuvien indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet sekä indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Momentille voidaan myös tulouttaa sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.

Valtuus

Mikäli vuoden 2013 talousarviossa uusittua ulkovartiolaivan hankintaan tarkoitettua valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sitoumuksia vuonna 2014.

Selvitysosa:Momentille 26.01.22 arvioidaan saatavan kirjaus- ja käyttöoikeutta ulkorajarahaston 2012—2013 vuosiohjelmista vuonna 2014 kaksimoottoristen helikoptereiden hankintaan noin 5 800 000 euroa.

Vuoden 2009 toisessa lisätalousarviossa myönnettiin Rajavartiolaitokselle tilausvaltuus yhden ulkovartiolaivan hankintaan sekä 3 000 000 euroa laivan suunnitteluun ja hankinnan valmisteluun. Tilausvaltuus uusittiin vuoden 2010 ensimmäisessä lisätalousarviossa sekä vuoden 2011 talousarviossa sekä korotettiin vuoden 2011 kolmannessa lisätalousarviossa. Hankinta ajoittuu vuosille 2009—2014 ja sen kokonaiskustannusarvio on 97 000 000 euroa.

Vuoden 2011 talousarviossa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden AB/B 412 helikopterien uusimiseen, tilausvaltuus uusittiin vuoden 2012 talousarviossa. Hankinta ajoittuu vuosille 2012—2015 ja sen kokonaiskustannusarvio on 62 000 000 euroa. Hankkeeseen on haettu rahoitusta EU:n ulkorajarahaston 2012 ja 2013 vuosiohjelmista yhteensä noin 12 000 000 euroa.

Vuoden 2012 toisessa lisätalousarviossa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden AS 322 Super Puma meripelastushelikopterin modifikaatioon ja G-huoltoon. Valtuuden perusteella tehtiin vuonna 2013 sopimus modifikaatiosta ja huollosta. Hanke ajoittuu vuosille 2013—2017 ja sen kokonaiskustannusarvio on 33 710 000 euroa. Hankinnasta saa aiheutua menoja vuoden 2014 jälkeen yhteensä 31 710 000 euroa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2014 2015 2016 2017 Yhteensä
vuodesta
2014
lähtien
           
AB/B 412 helikopterikaluston korvaaminen 18 000 - - - 18 000
Super Puma modifikaatio ja G-huolto - 4 710 14 710 12 290 31 710
Menot yhteensä 18 000 4 710 14 710 12 290 49 710

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot, EU:lta saatava rahoitus 1 975 4 000 5 800
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 22 224 2 486 22 923
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -20 249 1 514 -17 123
Omarahoitusosuus, % 91 0 75

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
AB/B 412 helikopterikaluston korvaaminen 18 000
AB/B 412 helikopterikaluston korvaaminen 2012 -22 000
Super Puma modifikaatio ja G-huolto 2012 -2 000
Ulkovartiolaivahankinta 2012 -52 000
Yhteensä -58 000

2014 talousarvio 18 000 000
2013 talousarvio 76 000 000
2012 tilinpäätös 44 421 000