Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2014

50. VaalimenotPDF-versio

20. Vaalimenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 17 249 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vaalilain (714/1998) mukaisten yleisten vaalien ja menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetussa laissa (571/1987) tarkoitettujen valtiollisten kansanäänestysten toimittamisesta ja niihin liittyvästä tiedottamisesta ja tietopalvelusta, vaalitietojärjestelmän ja vaalivalmiuden ylläpidosta, vaalijärjestelmän ja vaalitietojärjestelmän kehittämisestä sekä äänestysaktiivisuuden vahvistamiseen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) siirtomenojen maksamiseen kunnille vaalilain 188 §:n 2 momentissa tarkoitettuna kertakorvauksena ja saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995) tarkoitetuista saamelaiskäräjävaaleista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Europarlamenttivaalit 25.5.2014, vaalitietojärjestelmän ylläpito ja sen valmistuminen v. 2015 eduskuntavaaleihin 8 229
Europarlamenttivaalien kertakorvaus kunnille 8 900
Valmistautuminen vuonna 2015 toimitettaviin saamelaiskäräjävaaleihin 120
Yhteensä 17 249

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Europarlamenttivaalit sekä vuoden 2015 eduskuntavaalit ja saamelaiskäräjävaalit 15 222
Yhteensä 15 222

2014 talousarvio 17 249 000
2013 talousarvio 2 027 000
2012 tilinpäätös 29 707 722