Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
        1. Yhteenveto
     2. Talouden näkymät
     3. Hallituksen finanssipolitiikka
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
     6. Hallinnon kehittäminen
          6.1. Hallinnon toimintatapojen, rakenteiden ja prosessien kehittäminen
          6.2. Julkisen hallinnon ICT-toiminnan kehittäminen
          6.3. Valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikka
     7. Peruspalvelubudjettitarkastelu
     8. Valtion talousarvion ulkopuolella olevat rahastot ja liikelaitokset sekä valtion omistajapolitiikka
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2014

6.2. Julkisen hallinnon ICT-toiminnan kehittäminenPDF-versio

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen toiminnan painopisteet

Valtiovarainministeriö vastaa julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen (ICT) toiminnan kehittämisestä ja ohjauksesta. Toimintaa kehitetään julkisen hallinnon ICT-strategian mukaisesti.

Valtion yhteinen perustietotekniikka- ja tietojärjestelmien palvelukeskus (TORI) aloittaa toimintansa 1.1.2014 lain valtion yhteisten tieto- ja viestintätekniikkapalvelujen järjestämisestä tultua voimaan. Uuteen palvelukeskukseen arvioidaan siirrettävän vuosien 2014—2016 aikana 80 viraston ja laitoksen toimialariippumattomat tehtävät ja vuoden 2014 loppuun mennessä n. 630 henkilötyövuotta. Valtioneuvoston kehyspäätöksen 2014—2017 mukaisesti jatketaan julkisen hallinnon tietovarantojen avaamista kansalaisten, yritysten ja koko yhteiskunnan käyttöön. Valtiovarainministeriö on asettanut avoimen tiedon ohjelman koordinoimaan ja seuraamaan tietovarantojen avaamista ja kehittämään sitä varten yhteisiä käytäntöjä. Vuonna 2013 toteutettujen valtionhallinnon yhteisen ICT-hankesalkkuratkaisun käyttöönottojen jälkeen palvelussa siirrytään jatkuvan ylläpidon toimintamalliin.

Vuonna 2014 aloitetaan kansallisen palveluväylän toteuttaminen ja jatketaan palveluarkkitehtuurin kuvaamista. Valtiovarainministeriö ohjaa kansallisen tietoalan toimialat ylittävien tietoteknologisten palveluiden kehittämistä ja toimeenpanee kansallista tietopolitiikkaa. Tietoalan ohjauksen vahvistamisella ja kansallisen palveluarkkitehtuurin mukaisten toimialat ylittävien tietoteknologisten ratkaisujen toteutuksella pyritään vahvistamaan kansallista tietojärjestelmien yhteentoimivuutta erityisesti julkisessa hallinnossa.

Vuonna 2013 aloitettua valtionhallinnon ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanketta (SecICT) jatketaan ja sen osana julkisesta verkosta tapahtuvien tietoturvaloukkausten havainnointi- ja reagointikykyä parannetaan kehittämällä GovCERT- ja GovHAVARO-palveluita.

Valtiovarainministeriö osallistuu kuntasektorin verkostomaiseen tietohallintoyhteistyöhön ja sovittaa yhteen yhteistyötä valtionhallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa sekä tukee osaltaan kunta- ja palvelurakenteen ja julkisten palvelujen uudistamista. Vuonna 2014 toteutetaan mm. kuntarakenneuudistuksen ICT-muutostukea, Kuntatieto-hanketta ja Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa. SADe-ohjelman hankkeiden toteuttamat palvelut, lukuun ottamatta sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuutta, saadaan pääosin valmiiksi. Vuonna 2014 levitetään palveluja valtakunnalliseen käyttöön ja jatketaan palvelujen asiakaskäyttöönottojen tukea, valtakunnallisia viestintätoimenpiteitä ja ohjelman riippumaton arviointia.