Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2019 (RP 123/2018 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
       10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
       20. Yrkesutbildning
       40. Högskoleundervisning och forskning
       70. Studiestöd
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet
            50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott
       91. Ungdomsarbete
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Talousarvioesitys 2014

90. IdrottsverksamhetPDF-versio

50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)

Anslaget får användas

11) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 11 årsverken.

Anslaget under punkt 7 får användas för beviljande av extra pension för idrottsutövare motsvarande högst 16 fulla pensioner. Pensionen enligt lagen om extra pension för idrottsutövare uppgår till 1 359,02 euro per månad.

Förklaring: Punkt 11 i det första stycket i beslutsdelen ersätter punkt 11 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det sjunde stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Ändringen av motiveringen föranleds av tidsbegränsade idrottsvetenskapliga forskningsprojekt och motions- och idrottsprojekt, av byggnadsinspektioner i samband med att regionförvaltningsverken bygger idrottsanläggningar samt av fastställande av beloppet av den extra pensionen för idrottsutövare.


2019 budget154 667 000
2018 II tilläggsb.
2018 budget164 939 000
2017 bokslut166 235 525