Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              32. Valtionosuudet museoille
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kalusto- ja laitehankintoihin

2) enintään 4 000 euroa maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

Selvitysosa:Näkövammaisten kirjasto Celia on asiantuntija saavutettavien kirjastopalveluiden tarjoajana ja saavutettavien aineistojen tuottajana (äänikirjat, yhdistelmäkirjat, pistekirjat, e-kirjat, koskettelukirjat, kohokuvat). Sen toiminnan tavoitteena on näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden tasa-arvo kirjallisuuden ja tiedon saannissa. Toiminnan kohderyhmä on 2—5 % väestöstä.

Oppikirjapalvelujen tulosalueella kirjasto tuottaa lähes kokonaan näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden tarvitsemat oppikirjat sekä tutkintoa suorittavien korkea-asteen opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevat kirjat, yhteensä noin 600 uutta oppikirjanimikettä. Oppikirjoja myydään maksuperustepäätöksen mukaisesti kaikkien lukemisesteisten käyttöön 9 000 kappaletta.

Kauno- ja tietokirjallisuuspalvelujen tulosalueella kirjasto tuottaa uusia kauno- ja tietokirjoja määrän, joka vastaa noin 25 % Suomessa vuosittain julkaistavasta yleisestä kirjallisuudesta. Kirjasto välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön postitse ja tietoverkon kautta noin miljoona kertaa. Postitse välitettävien kirjojen lainausta vähennetään ja verkkolainausta lisätään.

Keskeisenä tavoitteena vuonna 2014 on jatkaa eKirjaston rakentamista ja laajentaa verkkolainausta sekä vahvistaa asiakkuuksien hallintaa. Palvelun vaikuttavuutta lisätään tarjoamalla Näkövammaisten kirjaston digitaalinen kokoelma ja verkkopalvelut muiden palvelukanavien, kuten kirjastojen, käyttöön. Tuotantoyhteistyötä kustantajien kanssa jatketaan. Kansainvälisen EPUB-formaatin käyttöä edistetään saavutettavassa muodossa olevan kirjallisuuden lisäämiseksi Suomessa.

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2011
toteutuma
2012
toteutuma
2014
arvio
       
Vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta      
— kirjatuotanto/nimikettä 2 102 2 419 1 900
— lainojen määrä, kauno- ja tietokirjat 985 072 1 023 907 1 070 000
— oppikirjatoimitukset/kpl 11 369 12 273 13 500
— asiakkaiden määrä 15 759 17 621 19 000
— asiakastyytyväisyys (arvosana 1—5) 4,31 4,43 4,1
Toiminnallinen tehokkuus      
— kirjalainan keskihinta/euroa 4,35 5,23 5,0
— oppikirjatoimituksen keskihinta/euroa 153 149 165
Henkisten voimavarojen hallinta      
— Henkilötyövuodet 51 58 50

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 7 175 6 550 5 965
Bruttotulot 211 165 165
Nettomenot 6 964 6 385 5 800
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 080    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 579    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen -500
Käyttökorvausten tason muutos -30
Tuottavuustoimet -45
Palkkausten tarkistukset 10
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -8
Tasomuutos -12
Yhteensä -585

2014 talousarvio 5 800 000
2013 talousarvio 6 385 000
2012 tilinpäätös 6 464 000