Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 866 000 euroa.

Selvitysosa:Varastokirjaston tehtävänä on vastaanottaa ja säilyttää tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävää aineistoa sekä asettaa se käyttöön. Varastokirjasto vastaa osaltaan valtakunnallisen kokoelmapolitiikan kehittämisestä. Toiminnan tarkoituksena on vähentää kaikkien Suomen kirjastojen kokoelmatilan tarvetta ottamalla vastaan niiden aineistoa.

Tunnuslukuja 2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
         
Vastaanotetun aineiston määrä (hm) 4 817 7 718 6 000 5 000
Tilausten määrä 82 529 79 448 82 000 82 000
Sairauspäivien lkm/htv 15,9 12,6 <8 <8
Henkilötyövuodet 19,7 18,95 18,8 19

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 1 604 1 627 1 871
Bruttotulot 6 6 5
Nettomenot 1 598 1 621 1 866
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 79    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 90    

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetusministeriön asetukseen Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista (1346/2006).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Toimitilojen laajentaminen 245
Tuottavuustoimet -13
Vuokrien indeksitarkistus 15
Palkkausten tarkistukset 4
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -3
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -3
Yhteensä 245

2014 talousarvio 1 866 000
2013 talousarvio 1 621 000
2012 tilinpäätös 1 609 000