Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2003
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       01. Social- och hälsovårdsministeriet
       15. Utjämning av familjekostnader
       17. Utkomstskydd för arbetslösa
       18. Sjukförsäkring
       19. Pensionsförsäkring
            50. Statens andel i sjömanspensionskassans utgifter
            51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare
            52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare
            60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2014

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)

Under momentet avdras 3 000 000 euro.

Förklaring: Anslagsminskningen föranleds av att kalkylen över förmånsutgifter har preciserats.


2003 II tilläggsb.-3 000 000
2003 budget407 000 000
2002 bokslut393 400 000
2001 bokslut383 140 076