Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

04. Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 575 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) korkeakoulujen arviointineuvoston toimintamenoihin

2) kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenoihin

3) avustusten myöntämiseen koulutuksen arviointitoimintaan, korkeakoulujen arviointitoimintaan sekä korkeakoulujen laadun varmistamisen ja kehittämisen tukemiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle esityksen laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta.

Esityksen mukaan Kansallinen koulutuksen arviointikeskus aloittaa toimintansa 1.5.2014. Arviointikeskus on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan uusi koulutuksen ulkopuolista arviointia suorittava riippumaton asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen kehittämistä varten. Arviointikeskukseen yhdistetään nykyinen Opetushallituksen alainen oppimistulosten arviointitoiminta sekä Koulutuksen arviointineuvoston ja Korkeakoulujen arviointineuvoston suorittama koulutuksen ja korkeakoulujen arviointitoiminta.

Arviointikeskuksen yhteydessä toimiva arviointineuvosto laatii arviointisuunnitelman, joka sisältää keskeiset arviointikohteet ja arviointien aikataulut. Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa arviointisuunnitelman. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja arviointikeskus eivät solmi tulossopimusta, vaan ministeriö seuraa ja ohjaa arviointikeskuksen toimintaa arviointisuunnitelman kautta. Keskuksen perustamisvaiheessa noudatetaan nykyistä vuosille 2012—2015 laadittua koulutuksen arviointisuunnitelmaa, kunnes arviointikeskuksen uusi arviointisuunnitelma on vahvistettu.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 2 378 2 579 3 615
Bruttotulot 101 40 40
Nettomenot 2 277 2 539 3 575
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 672    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 933    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen -40
Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (siirto momentille 29.01.01) -49
Oppimistulosten arviointitoiminnan menot (siirto momentilta 29.01.02) 1 125
Yhteensä 1 036

Momentin nimike on muutettu.


2014 talousarvio 3 575 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 2 539 000
2012 tilinpäätös 2 539 000