Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 35 028 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuntajakolain (1698/2009) 41 §:n mukaisiin laskennallisiin yhdistymisavustuksiin

2) lain 44 §:n mukaisten valtionosuuksien vähenemisen korvaamiseen

3) enintään 4 000 000 euroa kuntajakolain 16 §:n mukaisten erityisten selvitysten toimittamisesta aiheutuneiden kustannusten maksamiseen sekä avustuksiin kunnille niistä kustannuksista, joita niille aiheutuu yhdistymiseen liittyvistä esiselvityksistä

4) enintään 200 000 euroa selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla annetun lain (1408/2010) mukaisten selvitysten kustannuksiin.

Määrärahaa saa käyttää kohtien 3) ja 4) osalta myös metropolialuetta koskevien esiselvitysten henkilöstö- ja muiden menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Säännökset yhdistymisavustusten muodosta ja tasosta on uudistettu vuoden 2008 alusta ja sen jälkeen toteutettavissa kuntajaon muutoksissa. Samalla on luovuttu kuntajaon muutosten yhteydessä erikseen maksettavasta investointi- ja kehittämishankkeiden tuesta.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Yhdistymisavustus  
— vuoden 2014 kuntien yhdistymiset, 0 liitosta -
— vuoden 2013 kuntien yhdistymiset, 10 liitosta 10 410
— vuoden 2012 kuntien yhdistymiset, 0 liitosta -
Yhteensä, 10 liitosta 10 410
Valtionosuusmenetysten kompensaatio  
— vuoden 2014 yhdistymiset -
— vuoden 2013 yhdistymiset 15 361
— vuoden 2012 yhdistymiset -
— vuoden 2011 yhdistymiset 2 894
— vuoden 2010 yhdistymiset 2 163
Yhteensä 20 418
Kuntajakolain mukaiset selvityskustannukset ja yhdistymisiin liittyviin esiselvityksiin myönnettävä avustus (enintään) 4 000
Kaupunkiseutuselvitysten kustannukset (enintään) 200
Kaikki yhteensä 35 028
  2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
arvio
       
Kuntien yhdistymisiä 0 10 0
Kuntien määrän vähennys 0 17 0
Määräraha, milj. € 44,2 65,0 30,8
— josta ko. vuoden yhdistymisten osuus, milj. € 0,0 30,1 0

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Investointi- ja kehittämishankkeiden tuki -360
Kuntajakolain 16 §:n mukaiset selvitykset ja esiselvitykset, ml. määrärahan palautus 2 milj. euroa momentille 28.90.30 1 600
Valtionosuusmenetysten kompensaatio -22 661
Yhdistymisavustukset -10 558
Yhteensä -31 979

2014 talousarvio 35 028 000
2013 talousarvio 67 007 000
2012 tilinpäätös 41 314 906