Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
              01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen
              02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät
              03. Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen
              04. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tietojärjestelmien tietoturvallisuus ja varautuminen
              20. Tuottavuuden edistäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 33 705 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen tähtäävien tietohallintohankkeiden, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) hallinnonalojen keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa: Määrärahaa on tarkoitus käyttää sellaisten hallinnon tuottavuutta lisäävien hankkeiden rahoittamiseen, joista valtiovarainministeriö on tehnyt asianomaisen ministeriön kanssa tuottavuuden lisäämistä ja tuottavuushyötyjen toteuttamista koskevan yhteistoimintasopimuksen. Ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa käytössä olevien tietojärjestelmien uudistamisella ja toimintojen automatisoinnilla voidaan saavuttaa tuottavuuden lisääntymistä, edistää sähköiseen asiointiin siirtymistä ja korvata vanhentuneita järjestelmiä. Määrärahaa voidaan myös käyttää tuottavuutta lisäävien keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämistyöhön ja valtionhallinnon yhteiseen käyttöön tulevien tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Tietojärjestelmähankkeet28 705 000
Muut tuottavuushankkeet5 000 000
Yhteensä33 705 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Asiakastietojärjestelmähanke (ATJ) (siirto momentille 25.40.01)-1 670
Maaseutuviraston sähköinen hallinto (siirto momentille 30.01.03)-700
Maaseutuviraston sähköinen hallinto (vuoden 2013 talousarvion siirron palautus momentilta 30.01.03)1 300
Poliisin lupahallinnon sähköisen asioinnin kehittäminen (siirto momentille 26.10.01)-875
Poliisin lupahallinnon sähköisen asioinnin kehittäminen (vuoden 2013 talousarvion siirron palautus momentilta 26.10.01)875
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (AIPA) (siirto momentille 25.10.03)-8 500
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (vuoden 2013 talousarvion siirron palautus momentilta 25.10.03)6 400
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistus (siirto momentille 28.10.01)-26 800
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistus (vuoden 2013 talousarvion siirron palautus momentilta 28.10.01)25 400
Vesihuollon tiedonhankintahanke (siirto momentille 30.50.20)-250
Vesihuollon tiedonhankintahanke (vuoden 2013 talousarvion siirron palautus momentilta 30.50.20)700
Viranomaisten kenttäjohtamisjärjestelmä (siirto momentille 26.10.21)-7 000
Viranomaisten kenttäjohtamisjärjestelmä (vuoden 2013 talousarvion siirron palautus momentilta 26.10.21)1 000
Yritystietopalvelurajapinta viranomaiskäyttöön (siirto momentille 28.10.01)-500
Yritystietopalvelurajapinta viranomaiskäyttöön (vuoden 2013 talousarvion siirron palautus momentilta 28.10.01) 500
Tasomuutos2 000
Yhteensä-8 120

2014 talousarvio33 705 000
2013 talousarvio41 825 000
2012 tilinpäätös69 420 000