Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 084 000 euroa.

Selvitysosa:Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Edunvalvontaan määrääminen      
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin 4,5 kk 4 kk 4 kk
Edunvalvonta-tilintarkastus      
— vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 3,1 kk 6 kk 6 kk
Lupa-asiat      
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 1,2 kk 2 kk 2 kk
Julkisen notaarin palvelut      
— palvelujen saanti, aika enintään 2 pv 2 pv 2 pv
Kuluttajaneuvonta      
— valtakunnallinen puhelinneuvonta, soittoyrityksistä vastaan vähintään 33,1 % 50 % 50 %
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu
— tuottavuus: suoritetta/htv
7 108 7 150 7 200
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
8 325 8 350 8 375
Maksullinen julkisoikeudellinen kaupparekisterin ylläpito
— tuottavuus: suoritetta/htv
1 512 1 540 1 570
Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
12 358 12 400 12 450
Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta
— tuottavuus: suoritetta/htv
2 283 2 300 2 320
       
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet, yhteensä 762 744 710
Sairauspoissaolot, pv/htv 11,4 10 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,2 3,3 3,3

Henkilötyövuosien mitoituksessa on otettu huomioon 17 htv:n vähennys vesikulkuneuvorekisteritehtävien poistuessa maistraateilta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 47 555 47 836 47 684
Bruttotulot 14 491 15 000 15 600
Nettomenot 33 064 32 836 32 084
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 497    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 069    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 10 640 11 500 11 650
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 17 258 16 000 16 400
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 618 -4 500 -4 750
Kustannusvastaavuus, % 62 72 71
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 363 510 380
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 191 480 342
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 172 30 38
Kustannusvastaavuus, % 190 106 111

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -107
Palkkausten tarkistukset 122
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -87
Tasomuutos -680
Yhteensä -752

2014 talousarvio 32 084 000
2013 talousarvio 32 836 000
2012 tilinpäätös 33 636 000