Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              88. Senaatti-kiinteistöt
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Ostolaskut, kpl 1 570 381 1 547 000 1 552 000
Myyntilaskut (kaikki), kpl 253 951 313 000 379 000
Palkkalaskelmat, kpl 1 269 162 1 249 000 1 298 900
Palvelusuhteen hallinta (alkaneet ja päättyneet palvelujaksot), kpl 70 842 72 200 44 100
Asiakastyytyväisyys 3,65 3,9 3,75
Toiminnallinen tehokkuus      
Ostolaskut, kpl/htv 11 926 12 100 12 500
Myyntilaskut (kaikki), kpl/htv 10 625 13 600 13 800
Palkkalaskelmat, kpl/htv 8 445 9 300 8 500
Palvelussuhteen hallinta, kpl/htv 1 200 1 110 1 200
Kokonaistuottavuusindeksi 104,76 105,65 104,92
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet      
Perustoiminta 722 800 731
Kiekun lisätarve 2 10 10
Sairauspoissaolot, pv/htv 10,2 <10 <10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,21 3,3 3,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 51 207 57 561 56 881
Bruttotulot 51 542 55 561 54 881
Nettomenot -335 2 000 2 000
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta -    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle -    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 51 542 53 590 54 881
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 52 176 53 590 56 875
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -634 0 -1 994
Kustannusvastaavuus, % 99 100 96

2014 talousarvio 2 000 000
2013 talousarvio 2 000 000
2012 tilinpäätös -335 150