Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
              01. Pelastustoimen toimintamenot
              02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot
              20. Erityismenot
              43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 65 751 000 euroa.

Selvitysosa: Sisäasiainministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Toteutetaan hätäkeskustoiminnan strategisten linjausten mukaisia toimenpiteitä. Hätäkeskuslaitos jatkaa toiminnan yhdenmukaistamista yhdessä hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten kanssa. Yhdenmukaistaminen tulee saattaa tasolle, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin käyttöönoton uudella tietojärjestelmällä. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä ja käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että käyttöönotto voidaan toteuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä. Vuonna 2014 yhdistetään Keski-Suomen hätäkeskus (Jyväskylä) Pohjanmaan hätäkeskukseen (Vaasa) ja Länsi-Uudenmaan hätäkeskus (Lohja) Keravan hätäkeskukseen sekä Hämeen hätäkeskus (Hämeenlinna) Varsinais-Suomen hätäkeskukseen (Turku).

Hätäkeskuslaitos2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Tuotokset   
Ilmoitusten määrä, kpl, josta4 137 0004 327 0004 367 000
— hätäpuhelujen määrä, kpl3 021 0003 072 0003 100 000
— välitettyjen tehtävien määrä, kpl1 647 0001 752 0001 770 000
Panokset   
Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa66 60568 07569 721
Henkilötyövuodet746721711
Toiminnan tehokkuus   
Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit)8 0008 2008 200
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään11,611,811,2
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäkeskusilmoitus, enintään15,114,513,7
Toiminnan laatu ja palvelukyky   
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5)3,22-3,5
Väestöstä keskeiset hätäkeskuspalvelut tuntee, (%)-9095
Henkiset voimavarat   
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5)3,183,213,24
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään15,915,014,0
Henkilöstön määrä735725720

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot66 60568 43469 721
Bruttotulot4 3314 3633 970
Nettomenot62 27464 07165 751
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta6 463  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 672  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot4 2864 2673 973
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset1 9071 7652 183
— osuus yhteiskustannuksista4671 818467
Kustannukset yhteensä2 3743 5832 650
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1 9126841 323
Kustannusvastaavuus, %181119150

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hätäkeskuslaitoksen rakennemuutokseen liittyvä muutosturva-243
Hätäkeskuslaitoksen rakennemuutokseen liittyvän muutosturvan aikaistaminen1 336
Kunnallisten toimijoiden liittäminen TUVE-verkkoon1 000
Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta)-300
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 31.20.01)-18
Toimintamenojen säästö (osuus 60 milj. eurosta)189
Toti-hanke ja rakennemuutos790
Uusien tuottavuustoimien vähennys-495
Hallinnon tilatehokkuus (HO)-500
Palkkausten tarkistukset195
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-139
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-135
Yhteensä1 680

2014 talousarvio65 751 000
2013 I lisätalousarvio525 000
2013 talousarvio64 071 000
2012 tilinpäätös59 483 000