Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 3 709 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -12
Palkkausten tarkistukset 11
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -8
Yhteensä -9

2014 talousarvio 3 709 000
2013 talousarvio 3 718 000
2012 tilinpäätös 3 681 000