Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
         01. Hallinto
         10. Omistajaohjaus
         20. Poliittisen toiminnan avustaminen
         30. Oikeuskanslerinvirasto
              01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot
         90. Muut menot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

30. OikeuskanslerinvirastoPDF-versio

Selvitysosa: Oikeuskansleri seuraa, että asiat ratkaistaan valtioneuvostossa laillista järjestystä ja voimassa olevia säännöksiä noudattaen. Valvonnassa tarkastetaan yleisistuntojen ja tasavallan presidentin istuntojen esittelylistat ennakolta siten, että havaitut virheet voidaan korjata. Tavoitteena on, että valvonta ei sinänsä hidasta tai hankaloita valtioneuvoston toimintaa. Viikoittain tarkastetaan kaikki lista-asiat. Vuonna 2012 tarkastettiin 1 823 lista-asiaa. Kanteluasioiden osalta tavoitteena on käsitellä asiat mahdollisimman nopeasti ja antaa oikeita, asianmukaisesti perusteltuja ja laadukkaita ratkaisuja. Vuosittain pyritään ratkaisemaan vähintään sama määrä asioita kuin mitä on saapunut. Vuoden 2013 alusta lukien myös luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ovat tulleet oikeuskanslerin valvottavien piiriin. Tämä lisännee saapuvien kanteluiden ja tarkastettaviksi saapuvien Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan päätösten määriä.

Kanteluasiat

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
    
saapuneet1 8081 9002 000
ratkaistut1 8231 9002 000

Saapuneiden kanteluiden määrissä on ollut suurta vuosittaista vaihtelua. Vuonna 2012 kanteluasioiden käsittelyajan mediaani oli 6,4 viikkoa ja keskiarvo 23,6 viikkoa. Vuonna 2012 ns. toimenpideratkaisujen osuus on ollut 17 % tutkituista kanteluasioista.

Omat aloitteet ja tarkastukset

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
    
aloitteet152020
tarkastukset313030

Omista aloitteista ja tarkastus- ja tutustumiskäynneistä aiheutui vuonna 2012 yhteensä 12 toimenpidettä.

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
    
Rangaistustuomioiden tarkastus5 7046 0006 000

Oikeusrekisterikeskus lähettää annettujen ohjeiden mukaisesti muodostuvan otoksen rangaistustuomioista tarkastettavaksi. Rangaistustuomioiden tarkastuksen perusteella pantiin vuonna 2012 vireille 117 asiaa.

Asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvonta

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
    
saapuneet443500600
tutkitut463500600

01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 709 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-12
Palkkausten tarkistukset11
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-8
Yhteensä-9

2014 talousarvio3 709 000
2013 talousarvio3 718 000
2012 tilinpäätös3 681 000